Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. júna 2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. júna 2019Vytlačiť
 

pozvánka OZ.jpg

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči,

ktoré sa uskutoční  26. júna 2019 (streda) o 19.00 hod  v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.

 

Návrh programu zasadnutia:

1.Otvorenie.

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.Kontrola plnenia uznesení.

4.Záverečný účet obce Dobroč za rok 2018.

5.Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2018.

6.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie NFP.

7.Informácia o vyhlásených výzvach o poskytnutie NFP.

8.Návrh na 1. zmenu rozpočtu obce za rok 2019.

9.Rôzne.

10.Interpelácia poslancov.

11.Záver.

 

 


 
 

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka