Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec- zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu.Vytlačiť
 

Dňa 01.09. 2018 nadobudol účinnosť zákon č.184/2018 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 39/2007 Z.z.    o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedeným zákonom sa zmenilo ustanovenie § 23 Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu, podľa ktorého na súkromnú domácu spotrebu (domáce zabíjačky) možno zabíjať u chovateľa hovädzí dobytok, ošípane, ovce, kozy a zver z farmového chovu ak,

a) je zabíjanie zvierat nahlásené regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred,

b) sú dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania,

c) sú dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov podľa osobitného predpisu,

d) sú dodržané požiadavky na vyšetrenie na bovinnú spongiformnú enefalopatiu (BSE) podľa osobitného predpisu, ak ide o hovädzí dobyt a požiadavky na vyšetrenie na transmisívne spongiformné  encefalopatie (TSE), ak ide o ovce a kozy,

e) sú dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.

Na základe uvedeného je povinnosťou občanov nahlasovať domácich zabíjačiek hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu najneskôr jeden pracovný deň vopred pred termínom vykonania domácej zabíjačky na RVPS Lučenec, Ulica mieru 2, 984 42 Lučenec - osobne, písomne, telefonicky na tel. číslo 4322431, faxom na číslo 4323526, na mailovú adresu e-mail: sekretariat.lc@svps.sk v pracovných dňoch od 7.00 - 15.00 hod. Po tomto čase možno domáce zabíjačky nahlasovať faxom  na č.t. 4323526, alebo mailom na e-mail: sektretariat.lc@svps.sk.            O požiadavkách, ktoré je chovateľ povinný dodržiavať pri domácich zabíjačkách  - uvedené na stránke ŠVPS SR: https://www.svps.sk/zvierata/domace_zabijacky.asp.

Zároveň RVPS informuje občanov o tom, že v prípade neohásenia zabíjania hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a zveri z farmového chovu na súkromné domáce použitie aspoň jeden pracovný deň vopred sa dopustí priestupku a orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 400 € do 1000 € podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostilivosti alebo podľa § 48 ods. 10 v rozkaznom konaní pokutu do 650 €.

 

 


 
 

dnes je: 27.6.2019

meniny má: Ladislav, Ladislava

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka