Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

P o z v á n k a

 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,                                z v o l á v a m  ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči 

na deň 03.12.2018 (pondelok) o 17. 30 hod v budovej Starej krčmy

 

           Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči sa bude konať podľa nasledovného programu :

 

1. Otvorenie.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Dobroč a odovzdanie  

    osvedčení o zvolení starostovi obce a poslancom  obecného zastupiteľstva.

4. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insignií a prevzatie vedenia ustanovujúceho  

     zasadnutia.

5. Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Dobroči.

6. Vystúpenie starostu obce k úlohám v nasledujúcom volebnom období.

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

8. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch

    podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

     predpisov.

9.  Návrh na zriadenie komisií obce  – finančná komisia, stavebná komisia a ochrany verejného                poriadku, športová komisia, kultúrna komisia a zriadenie komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona č.               357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkciií verejných funkcionárov - voľba               predsedov a členov komisií                                                      

10.  Určenie platu starostu.

11.Návrh na 5.zmenu rozpočtu obce na rok 2018.

12. Inventarizácia majetku obce.

13. Diskusia a organizačné veci, rôzne.

14. Záver.

 

Účasť všetkých novozvolených poslancov je nevyhnutná, účasť doterajších poslancov je žiadúca.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                  starosta obce                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                      


 
 

dnes je: 17.7.2019

meniny má: Bohuslav

podrobný kalendár

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka