Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

       P o z v á n k a

       V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam

 

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči,

 

ktoré sa uskutoční  16. mája 2018 (streda) o 18.00 hod v „Škole u Nociarov“ na osade Brestina.

 

 

Návrh programu zasadnutia:

 

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Záverečný účet Obce Dobroč za rok 2017.
 5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Dobroč za rok 2017.
 6. Návrh na 1. zmenu rozpočtu obce za rok 2018.
 7. Aktuálne zverejnené výzvy pre obce – informácia o podaných žiadostiach obcou.
 8. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny -  informácia o Národných projektoch v rámci miest a obcí.
 9. Rôzne.
 10. Interpelácia poslancov.
 11. Záver.

 

 

 

                                                                                                          Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                                 starosta obce

   

 

 

 

 


 
 

dnes je: 20.1.2019

meniny má: Dalibor

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka