Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v DobročiVytlačiť
 

 

       P o z v á n k a

 

 

       V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči,  ktoré sa uskutoční  04. marca 2019 o 18.00 hod  v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.

 

Návrh programu zasadnutia:

1.Otvorenie.

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.Kontrola plnenia uznesení.

4.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dobroč na 1.polrok 2019

5.Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Dobroč za rok 2018

6.Rekonštrukcia kultúrneho domu – informácia o podanej žiadosti o dotáciu

7.Rôzne

8.Interpelácia poslancov.

9.Záver.

 

 

                                                                                                          Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                                 starosta obce

   

 

 


 
 

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka