Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 26. júna 2019Vytlačiť
 

pozvánka OZ.jpg

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam 

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči,

ktoré sa uskutoční  26. júna 2019 (streda) o 19.00 hod  v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.

 

Návrh programu zasadnutia:

1.Otvorenie.

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.Kontrola plnenia uznesení.

4.Záverečný účet obce Dobroč za rok 2018.

5.Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2018.

6.Informácia o podaných žiadostiach o poskytnutie NFP.

7.Informácia o vyhlásených výzvach o poskytnutie NFP.

8.Návrh na 1. zmenu rozpočtu obce za rok 2019.

9.Rôzne.

10.Interpelácia poslancov.

11.Záver.

 

 


 
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka