Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 06.11.2018Vytlačiť
 

 

P o z v á n k a

       V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči, ktoré sa uskutoční  06.11.2018 (utorok) o 1800 hod. v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.

 

Návrh programu zasadnutia:

1.Otvorenie.

2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3.Kontrola plnenia uznesení.

4.Návrh rozpočtu obce Dobroč na rok 2019

5.Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Dobroč na rok 2019

6.Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2017

7.Rôzne.

8.Interpelácia poslancov.

9.Záver.

                                                                                                       Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                             starosta obce


 
 

dnes je: 27.6.2019

meniny má: Ladislav, Ladislava

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka