Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

 

i_5468882.jpgP o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči, ktoré sa uskutoční  15. augusta 2019 (štvrtok)  o 19.00 hod  v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

3. Kontrola plnenia uznesení.

4. Rekonštrukcia kultúrneho domu.

5. Návrh na 2. zmenu rozpočtu obce Dobroč na rok 2019.

6. Návrh VZN o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských              zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dobroč.

7. Dni obce Dobroč.

8. Rôzne.

9. Interpelácia poslancov.

10. Záver.

 

 

                                                                                                          Ing. Miroslav Remeník

                                                                                                                 starosta obce

   

 

 


 
 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka