Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Osobnosti obce

Andrej Piskatoris

bol farárom a veršovníkom v Dobroči. Tvoril v rokoch1649- 1653.

Pavol Švehla

(nar.13.11.1813 v Rimavskej Bani- zomrel 12.4.1880 Dobroč).Pochádzal z učiteľskej rodiny. Po skončení štúdia na bratislavskom lýceu (1836) bol za čas profesorom na kalvinskom gymnáziu v Lučenci a od roku 1839 až do smrti  evanjelickým farárom v Dobroči. Ako študent bol  členom  Spoločnosti česko-slovanskej a v jej rámci sa začal literárne prejavovať. Písal balady a romance, z ktorých dve, "Asan Aga a Laura", "Sňatek pod  hrobem", sa dostali aj do zborníka Plody (1836). Ďalšie  štyri (romance), známe iba podľa názvov (Trest za vinu, Znečka, Drotář, Sníček) poslal do almanachu Zora, ale tam nevyšli. Jeho básne  boli už len dozvukom rokokovej poézie, poznačenej  školskou klasicistickou  výchovou, ale bez básnického vzletu. Rukopisná báseň "Hádka" (1835) sa pokladá za možný impulz pre Sládkoviča na vytvorenie desať veršovej strofy Maríny. Neskôr sa literárne odmlčal.

Július Švehla

(nar. 8.1.1848 Dobroč) - banský inžinier. Július maturoval na evanjelickom lýceu v Bratislave. V rokoch 1867-1871 študoval baníctvo a hutníctvo. Zaslúžil sa o rozvoj bansko-štiavníckeho baníctva, najmä technológie úprav rúd. Od roku 1897 bol hlavný banský radca a od roku 1901 ministerský radca.

Pavol Hronec- Dobročský

(nar. 26.3.1892 Dobroč, zomrel v r. 1938?) - slovenský veršovník. Ľudovú školu navštevoval v rodisku, meštianku vo Zvolene, učiteľský ústav v Szarvasi (Sarvaš). Pôsobil ako učiteľ v Slanej Lehote (od 1.7.1917), na evanjelickej škole v Poltári (od 1.10. 1928). Manželka Sabína Kasáčová (  vzali sa ešte v Slanej Lehote).  Od 19.12.1933 bol kronikárom Poltára- "Pamätná kníha  obce Poltár" (rkp). Výber z diela: Piesne žiaľu a slobody (vlastenecké básne).

Ondrej Pavlík

 (nar. 1.4.1916 Zvolenská Slatina), PhDr.,Prof.,Dr.Sc., akademik ČSAV, štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, absolvoval v roku 1942. V rokoch 1936 až 1944 pôsobil ako učiteľ v Dobroči- Diel. V roku 1945-1948 bol námestníkom povereníka školstva. Autor početných štúdií a publikácií. Nositeľ Štátnej ceny za pedagogiku, Rádu SNP I. triedy, Čs. vojenského kríža, vyznamenaný medailou J.A. Komenského.
 

Martin Kusý

(nar. 14.11.1916 Dobroč- zomrel v r. 1989 Bratislava).Dr. Ing., vysokoškolský profesor, architekt, pedagóg.  Študoval na ČVÚT v Prahe, na Technickej škole vo Viedni. V rokoch1954-1961 pracuje v Štátnom projektovom ústave pre výstavbu miest a dedín. Podľa jeho  projektov postavili početné verejné budovy, školy, obytné domy,- v Bratislave budovu redakcie PRAVDY, Stroj. fakultu SVŠT , Ústav stavebníctva a architektúry SAV, obchodnú a administratívnu budovu OMNIA. Je autorom architektonického riešenia Oravskej vodnej nádrže, projektoval sídlisko pri stanici v Banskej Bystrici, hrobku rodiny nár. umelca J. Fullu v Ružomberku, autor viacerých publikácií, vyznamenaný čs. medailou Za chrabrosť (1945), Za zásluhy o výstavbu (1965).

Ivan Kusý, PhDr., DrCs.

(nar. 6.4.1921 Dobroč)- literárny kritik a historik. Narodil sa v rodine evanjelického farára. Absolvoval FF UK v Bratislave, pracoval ako vedecký pracovník MS v Martine. V rokoch 1957-1970 riaditeľ literárno-vedného ústavu SAV. Ako literárny kritik si všímal predovšetkým nové ideové a umelecké tendencie v prozaickej tvorbe. Napísal desiatky kultúrno-politických, článkov a doslovov. Ťažisko jeho práce spočíva v oblasti literárno-historického výskumu. Z realistických prozaikov najviac pozornosti venoval Timrave, publikoval o jej tvorbe  niekoľko štúdií, pripravil na vydanie jej dielo, bol redaktorom zborníka štúdií a spomienok na ňu, vydal jej korešpondenciu so Šoltésovou. Je spoluautorom diela "Dejiny slovenskej literatúry" (toto dielo patrí medzi základnú študijnú literatúru na vysokých školách ).
 

Dušan Poliačik

(nar. 11.2.1955 Dobroč), olympionik- vzpierač. Na Olympijských  hrách v moskve 1980) v hmotnosti do 82 kg získal bronzovú medailu (dvojboj 367,5 kg). Na majstrovstvách sveta 1980 druhý, v nadhode tretí, v roku 1979 a 1981 v dvojboji tretí  a v nadhode 2.miesto. Od roku 1983 žije v SRN.

*Zdroj: (Adamová M.: DOBROČ 1393-1993, Obecný úrad-Dobroč, september 1993)


 

dnes je: 20.10.2019

meniny má: Vendelín

podrobný kalendár

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka