Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

OZNAMY

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

     Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy, na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti konštatuje, že neustále pribúdajú plochy zaburinených pozemkov.
viac...

Zverejnené 10.5.2019


 

Deň matiek

Deň matiek.jpg

 
Starosta obce si Vás dovoľuje pozvať na malé posedenie pri príležitosti Dňa matiek v nedeľu 12.mája 2019 o 15.00 hod v sále KD v Dobroči. V programe vystúpia deti Materskej školy v Dobroči, žiaci Základnej školy v Dobroči a ženská spevácka skupina Vidovenky z Vidinej.
viac...

Zverejnené 10.5.2019


 

Informáca o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018
Obec Dobroč v zmysle § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.
...viac...

Zverejnené 19.3.2019


 

Vypaľovanie porastov bylín, stromov a kríkov

Vážení občania !
          Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe podľa § 62 v blokovom konaní uložená pokuta do 100 € a podľa § 61 ...viac...

Zverejnené 19.3.2019


 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči

 
       P o z v á n k a
 
 
       V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči,  ktoré sa uskutoční  04. marca 2019 o 18.00 hod  v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.
 
Návrh programu zasadnutia:
1.Otvorenie.
...viac...

Zverejnené 1.3.2019


 

Obecná zabíjačka

Obecný úrad Vás srdečne pozýva na 2.ročník obecnej zabíjačky 9. 2. 2019.       
od 8.00 hod spracovanie prasiatka                                   
od 14.00 hod ochutnávka zabíjačkových špecialít
Príďte ochutnať zabíjačkové špeciality a zabaviť sa pri dobrej muzike, o ktorú sa postará ľudová hudba.
 
viac...

Zverejnené 8.2.2019


 
Položky 7-12 z 60

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka