Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

OZNAMY

Pozvánka - Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

 
P o z v á n k a
 Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,                                z v o l á v a m  ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči 
na deň 03.12.2018 (pondelok) o 17. 30 hod v budovej Starej krčmy
 
           Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči sa bude kon ...viac...

Zverejnené 29.11.2018


 

Oznámenie o strategickom dokumente

 
Obstarávateľ strategického dokumentu Banskobystrický samosprávny kraj, Odbor regionálneho rozvoja, dopravy a investícií, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO:37828100 predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Oddeleniu ochrany prírody a vybraných zložiek  životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov ...viac...

Zverejnené 21.11.2018


 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec- zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu.

Dňa 01.09. 2018 nadobudol účinnosť zákon č.184/2018 Z.z., ktorým sa mení zákon č. 39/2007 Z.z.    o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Uvedeným zákonom sa zmenilo ustanovenie § 23 Zabíjanie zvierat pre súkromnú domácu spotrebu, podľa ktorého na súkromnú domácu spotrebu (domáce zabíjačky) možno zabíjať u chovateľa hovädzí dobytok, ...viac...

Zverejnené 19.11.2018


 

Výsledky komunálnych volieb 2018

4-61c950db36f96b324ace64f6c0c4e95a4e54f17c.jpg

                 
Výsledky komunálnych volieb v obci Dobroč – 10.11.2018
 
Počet zapísaných voličov                                 520
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania     368
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na starostu obce:
Bronislava Kúdeľková                                     75 hlasov
Ing. Miroslav Rem ...viac...

Zverejnené 11.11.2018


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 06.11.2018

 
P o z v á n k a
       V súlade s ustanovením § 13 odst. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dobroči, ktoré sa uskutoční  06.11.2018 (utorok) o 1800 hod. v kancelárii Obecného úradu v Dobroči.
 
Návrh programu zasadnutia:
1.Otvorenie.
2.Určenie zapisovateľ ...viac...

Zverejnené 2.11.2018
Aktualizované: 6.11.2018


 

Mesiac úcty k starším

mesiac_ucty_k_starsim_logo.jpg

Starosta obce Dobroč srdečne pozýva všetkých seniorov na malé posedenie pri príležitosti
MESIACA ÚCTY K STARŠÍM,
ktoré sa bude konať v nedeľu 28.októbra 2018 o 15.30 hod. v sále Kultúrneho domu v Dobroči.
Posedenie Vám spríjemnia programom deti MŠ a žiaci ZŠ v Dobroči a deti z detského FS Jánošík z Fiľakova. Pripravené je aj malé občerstvenie.
                        T ...viac...

Zverejnené 27.10.2018


 
Položky 1-6 z 45

dnes je: 15.12.2018

meniny má: Ivica

Virtuálny cintorín

webygroup

Úvodná stránka